Bijzonder Bestuurlijk Toezicht

Plus


   Welkom bij Bijzonder Bestuurlijk Toezicht Plus
Bijzonder Bestuurlijk Toezicht Plus bied unieke toezicht- en opleidingsmogelijkheden.

In de hedendaagse bestuurlijke handhaving door gemeenten, komen steeds meer bijzondere taken ook bij de gemeente te liggen.

Ondermijning is natuurlijk een hot item in de hedendaagse handhaving. Steeds meer worden handen van ketenpartners ineengeslagen en worden de rollen van de gemeentelijk toezichthouders groter en de bestuurlijke handhavingsmiddelen meer en meer ingezet.

De verwachting is dat bijvoorbeeld het bestuurlijk toezicht prostitutie steeds meer terug gaat naar gemeentelijk toezichthouders, zodat de politie zich op grotere onderzoeken kan gaan richten. Er zijn maar weinig handhavers voor dit toezicht opgeleid. Maar ook bied ik toezicht op Drank- en Horecawet en zaken betreffende illegale prostitutie. 

Bijzonder Bestuurlijk Toezicht Plus, richt zich voornamelijk op de aanpak illegale prostitutie én het toezicht in de vergunde prostitutie branche binnen gemeenten. 

Ook ander bijzonder toezicht behoort tot de mogelijkheden.

Denk hierbij aan toezicht op Drank- en Horecawet, illegaal gokken, illegale kamerverhuur, strijdigheid met het bestemmingsplan etc.


Neem contact op voor het bespreken van uw wensen.